Aser sinh Et Rhizoma

Aser sinh Et Rhizoma

TÊN Trung Quốc: Xi Xin
Tên dược liệu:Tế tân (Rễ)
Tên SP khoa học:Radix et Rhizoma Aser
NƠI xuất xứ: Liêu Ning