Xanthii la

Xanthii la

TÊN Trung Quốc: Cang Er Zi
Tên dược liệu:Thương nhĩ tử(Quả)
Tên SP khoa học:Fructus ké strumarium
NƠI xuất xứ: Hei Long Jiang