Trang chủ > Giấy chứng nhận của chúng tôi


Huy chương cho sức khỏe của người dân


健康.jpg

Nhận thức được tiến sĩ Song Yuzong, viện y học nhiệt đới, Guangzhou University của y học Trung Quốc, Trung Quốc, trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe của người dân, và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực y tế và y tế, bộ trưởng bộ y tế của xã hội chủ nghĩa cộng hòa nhân dân Việt Nam


Huân chương hữu nghị quốc gia


友谊.jpg

Vinh danh tiến sĩ Song Yuzong từ viện Tropical Medicine, Guangzhou University của y học Trung Quốc, Trung Quốc để bảo vệ và cải thiện những người Việt NamMức độ sức khỏe đã đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực kiểm soát bệnh sốt rét,Tổng thống xã hội chủ nghĩa cộng hòa nhân dân Việt Nam


Tài liệu tiếng Việt (1)

越文证件1.jpg

Tài liệu tiếng Việt (2)


越文证件2.jpg

Danh sách chứng chỉ


挂牌证书.jpgLiêm chính doanh nghiệp


诚信企业1.jpg诚信企业2.jpg