Công ty TNHH công nghệ y học Quảng Châu Kincare chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu dược liệu, phụ liệu, thiết bị cơ khí, thiết bị đo đạc, sản phẩm công nghệ điện tử y tế, sản phẩm sinh học, vắc-xin, thiết bị y tế, thiết bị mô hình, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, phát triển, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ mỹ phẩm. Thương mại bán buôn và bán lẻ. Trong 20 năm qua, nó đã chủ yếu tham gia vào nhập khẩu và xuất khẩu thương mại, đầu tư và nghiên cứu khoa học y tế của các sản phẩm y tế.